Tag: tieu cu

Read More

Street photography – Thống kê về máy ảnh và lens được sử dụng trong chuyến đi Hà Nội

rong chuyến công tác Hà Nội tuần vừa rồi, tôi đã mang theo hầu hết máy ảnh và lens của tôi để kiểm tra xem thử tôi sẽ thường sử dụng máy và lens nào […]