Tag: trì hoãn

Read More

Mười một điều bạn sẽ hối hận nếu không thay đổi ngay từ bây giờ

Ai trong cuộc sống cũng có những suy nghĩ hoặc thói quen sai lầm, khiến cho họ phải hối hận khi trở về già. Với tôi, có những điều thực sự chúng ta phải hối […]