Tag: trưởng nhóm

Read More

Câu chuyện của một trưởng nhóm

Hôm nay có một bạn trưởng nhóm hẹn gặp tôi để nhờ tôi tư vấn về một vấn đề của nhóm họ. Bạn ấy rất buồn vì nhóm không làm việc hết sức mình, và […]