Câu chuyện của một trưởng nhóm

Hôm nay có một bạn trưởng nhóm hẹn gặp tôi để nhờ tôi tư vấn về một vấn đề của nhóm họ. Bạn ấy rất buồn vì nhóm không làm việc hết sức mình, và bạn có vẻ là người duy nhất đang cày cuốc để kéo năng suất của cả nhóm lên. Vì cả nhóm có vẻ rất thờ ơ và không chịu khó làm việc, và mọi người đều dựa vào sự cố gắng của bạn này.

Tôi mới nói với bạn, trên thực tế người trưởng nhóm cần phải giúp cho các thành viên hiểu rõ trưởng nhóm mong muốn các bạn cần phải đạt được những mục tiêu nào. Và cần chỉ rõ mục tiêu cũng như các KPI rõ ràng thì các bạn mới được định hướng đúng và có mục tiêu để hướng đến và hoàn thành.

Lúc đó, bạn ấy mới bảo tôi, em không phải là trưởng nhóm, trưởng nhóm là người khác, nhưng em không can tâm khi thấy nhóm làm việc chưa hiệu quả và mất khách hàng vào tay các nhóm khác.

Tôi liền bảo bạn ấy, làm lãnh đạo là sự lựa chọn hơn là được chỉ định, nếu bạn muốn giúp cả nhóm làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn, bạn không cần phải là trưởng nhóm, mà bạn có quyền chọn để đứng lên giúp cả nhóm đạt được thành tích tốt hơn. Nhưng câu hỏi quan trọng là, bạn có niềm tin rằng nhóm có thể làm được điều đó hay không, hỏi một cách rõ ràng hơn, là bạn có tin rằng từng thành viên trong nhóm có thể làm tốt hơn hay không.

Bạn nói có thể thì đúng là có thể nhưng bạn không biết làm cách nào để nhóm tốt lên và bạn không biết cách nào thuyết phục nhóm.

Tôi nói bạn ấy, đầu tiên bạn phải có niềm tin rằng nhóm của bạn có thể làm tốt hơn, hai là bạn phải tin rằng mỗi người trong nhóm của bạn đều có thể làm việc tốt như bạn hoặc tốt hơn bạn. Vấn đề nữa là, bạn phải lan tỏa niềm tin đó. Khi làm việc với nhóm, đừng phê phán chê trách nữa, thay vào đó, hãy hỏi từng bạn trong nhóm, nếu các bạn mạo hiểm và tham vọng hơn, các bạn sẽ chọn mục tiêu tốt hơn một xiu nữa, và từng người sẽ có mục tiêu như thế nào. Sau đó cùng với nhóm thống nhất mục tiêu mới, cùng nhau hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu. Nếu đạt thì đó là nhờ nỗ lực của từng cá nhân góp vào, nếu không đạt thì cả nhóm sẽ thảo luận để làm sao có thể làm tốt hơn, chứ không phải là vấn đề của riêng ai. Và quan trọng hơn, đó là đặt niềm tin vào từng thành viên và luôn hỗ trợ kịp thời để nắm công việc của từng thành viên và giúp họ hoàn thành tốt công việc của mình.

Người lãnh đạo nhóm tốt là người tạo ra những người có chung niềm tin vào mục tiêu chung và giúp từng thành viên có thể đạt được khả năng tối đa và tạo ra hiệu suất tốt hơn hiệu suất cũ của họ. Nhờ đó mà giúp họ cũng cố niềm tin vào chính mình, tự hào vào bản thân và giúp nhóm đi tới.

Trở thành một người lãnh đạo là sự lựa chọn của một cá nhân và sau đó biến niềm tin cá nhân thành niềm tin của tập thể và cùng tập thể thực hiện mục tiêu mà cả nhóm đồng tâm chọn lựa.

Khi bạn đã có khả năng tạo lập nhóm, tạo ra niềm tin cho nhóm, cũng cố tinh thần nhóm và cùng nhóm thực hiện được các mục tiêu chung. Bạn sẽ có khả năng tạo dựng các nhóm khác và thực hiện các mục tiêu khác.

Đừng đợi ai giao cho mình vị trí trưởng nhóm, bạn hãy tạo ra vị trí đó cho mình nếu bạn muốn giúp tập thể của mình phát triển và thực hiện được những mục tiêu tham vọng hơn.

Sau khi trò chuyện xong, bạn ấy hứa sẽ về suy nghĩ và ngày mai bạn sẽ thay đổi nội dung cuộc họp nhóm. Tôi biết bạn đang thực hiện một nhiệm vụ gian truân, nhưng tôi tin bạn sẽ thành công bởi ý chí muốn giúp nhóm phát triển không phải là do tôi gieo cho bạn ấy, mà bạn ấy đã có mong muốn sẵn và chỉ cần có niềm tin cũng như vài lợi gợi ý mà bạn ấy có thể thực hiện mà thôi.

Mỗi ngày làm được một điều tốt, mỗi ngày một niềm vui!

Sài Gòn, ngày 11 tháng 11 năm 2019