Tag: xin lỗi

Read More

Cuộc sống cần lắm những lời cảm ơn

Tôi được sinh ra trong một môi trường khá gia giáo và vì thế tôi được cha mẹ dạy phải luôn biết nói lời cảm ơn nếu ai đó làm một điều gì đó tốt […]