Có thể bạn đã bỏ qua người tài khi phỏng vấn

Với bốn năm kinh nghiệm trong việc phỏng vấn các vị trí từ kỹ sư mới ra trường cho đến kỹ sư cao cấp, tôi nhận thấy những người tuyển dụng thường đặt rất nhiều câu hỏi kỹ thuật khó, nhưng lại không liên quan nhiều đến những việc mà ứng viên thường làm. Nếu chỉ hỏi những câu hỏi mà người tuyển dụng biết, mà không hỏi những vấn đế mà ứng viên đã từng giải quyết, hoặc những câu hỏi kỹ thuật liên quan đến những công việc mà ứng viên từng làm, chúng ta có thể không nhìn thấy hết được tiềm năng của ứng viên. Bạn xem thêm video dưới đây của mình nhé.