20161216-a99ii-50-bluefire

Chụp ở đường Nguyễn Huệ cuối năm 2016