20161216-a99ii-50-imlovinit

Phía sau là sân khấu đón mừng năm mới và ùy ban Thành Phố, cuối năm 2016