20161216-a99ii-50-only-01

Chân dung một người khác du lịch, tôi xin chụp vì thấy cậu ấy có gương mặt thú vị, cuối năm 2016