20161216-a9ii-54-torch-01

Chụp ở đường Nguyễn Huệ cuối năm 2016