20161216-ILCA-99M2-16-35mm F2.8 ZA SSM-mat-troll

Một bạn học ở Cao Đẳng Nghệ thuật quân đội, đang tập dượt cho buổi duyệt chào năm mới, cuối năm 2016