20161216-ILCA-99M2-16-35mm F2.8 ZA SSM-quay-film-01

Các bạn này đang quay clip gì đó, cuối năm 2016