20161230-ILCA-99M2-16-35mm F2.8 ZA SSM-hai-thuong-lan-ong-2-2

Hai cậu nhóc ở khu chợ Lớn, quận 5, cuối năm 2016