20161230-ILCA-99M2-16-35mm F2.8 ZA SSM-hai-thuong-lan-ong-2-9

Một chị bán hàng rong, ở đường Hải Thượng Lãng Ông, cuối năm 2016