20170327-ILCA-99M2-MACRO 100mm F2.8-soldiers

Các bạn ở khu doanh trại quân đội đang ngồi nghĩ sau những phút lao động nặng nhọc, 2017