20170408-ILCA-99M2-35mm F2-banrau-01

Một anh chàng bán rau ở đường Dương Quảng Hảm, cậu này đến từ Quãng Ngãi