20170408-ILCA-99M2-35mm F2-embanca-01

Một trai đẹp bán cá ở khu chợ Căn Cứ, Gò Vấp