20170526-ILCA-99M2-16-35mm F2.8 ZA SSM-mua-01

Bức hình này tôi đứng dưới mưa ướt sũng, chờ đợi để bắt được khoảnh khắc này, chụp vào 5/2017