20170526-ILCA-99M2-16-35mm F2.8 ZA SSM-mua-03

Cô bé bán vé số phụ mẹ lúc nghỉ hè đã tới che dù cho tôi đi nhờ khi trời mưa, 5/2017