20170804-ILCE-9-FE 24-70mm F2.8 GM-tuoicay

Dùng nước vo gạo để tưới cây, chung cư cũ ở đường Nguyễn Huệ, 2017