20171022-GR-18.3 mm f-2.8-mua-03

Đối phó với cơn mưa bất chợt, 2017