20171101-GR-18.3 mm f-2.8-phone-child

Em bé ngồi chơi một mình khi mẹ dọn hàng lúc tám giờ tối, chợ Căn Cứ, Gò Vấp, 2018