20171129-ILCE-7RM2-SAMYANG AF 35mm F2.8-em-be-sua-xe-2

Chú bé nhỏ làm thợ phụ sửa xe, đang phụ ông chủ sửa xe cho tôi, 2018