20200124-others-ILCE-7RM3-E 17-28mm F2.8-2.8-17 mm-002

Tạo dáng trên đường hoa Nguyễn Huệ, Tết 2020