20200125-others-02-RICOH GR III–28 mm-015

Sáng 01 Tết 2020, chùa Việt Nam Quốc Tự