20200127-others02-RICOH GR III–28 mm-022

Lang thang chiều mùng 03 Tết quanh Phan Văn Trị, Lê Đức Thọ, Gò Vấp