Tag: 2022

Read More

Chủ đề của Năm “The Boring Year”

Mình hay bị đồng nghiệp nó đánh giá là “nghiện”, mà cũng đúng thật, đã thích cái gì là cứ nghĩ mãi về nó không dứt ra được. Mê chụp hình, mà không đi xa […]