Tag: cafe

Read More

Căn bệnh nghiện của tôi

Tôi có một căn bệnh chữa hoài mà chưa lành, đó là bệnh nghiện mua sắm thiết bị nhiếp ảnh và nghiện cafe. Tôi đã từng phân tích nhiều lần vì sao tôi mãi không […]