Tag: đạo đức

Read More

Bạn muốn thay đổi thế giới ư?

Hôm thứ bảy, tôi muốn đưa con trai của tôi lên công viên Tao Đàn ở quận 1 chơi nên bắt một chuyến Grab đi từ Gò Vấp lên quận I. Không may cho chúng […]