Tag: đối phó với khủng hoảng

Read More

Học thêm tấm bằng đại học

Tất nhiên, đó là chuyện không xảy ra vì tôi đã hơn 38 tuổi, và tôi đã từng thi đậu hai trường đại học ngay lần thi đầu tiên và sau đó đã hoàn thành […]