Tag: hoài bão

Read More

Đừng lãng phí thời gian

Đã lâu rồi tôi không viết. Tôi không tìm thấy cảm xúc để viết, hoặc giả có tìm thấy đi nữa thì nó chỉ xuất hiện khi tôi đang ngồi trên xe máy, hay đang […]