Tag: nhẫn nại

Read More

Thành công không đến với người hời hợt

Có một câu nói mà tôi khá thích “If it hurts, do it more often!”, nghĩa là nếu bạn làm việc gì mà thấy khó khăn, mệt mỏi, bạn nên thực hành nhiều hơn để […]