Tag: phát triển người tài

Read More

Tìm và phát triển người tài

Nhân tài xưa nay hiếm thế nên ngành tuyển dụng mới phát triển, các doanh nghiệp mới phải đổ xô bỏ tiền ra để trả lương cao nhằm giữ chân nhân tài. Người tài không […]