Tag: rx1r

Read More

Ấn tượng với Sony RX1R

Tôi có may mắn được sử dụng chiếc máy ảnh Sony RX1R trong bốn tháng từ tháng 05 năm 2016 đến tháng 09 năm 2016, và trong giai đoạn ngắn ngủi đó tôi đã chụp […]