Tag: tài sản quý giá

Read More

Thứ tài sản quý hơn tiền bạc, sánh ngang với thời gian

Tôi vẫn còn nhớ những ngày ham chơi lêu lổng thởi học cấp 2, khi mà tôi ngày ngày bỏ học để đi chơi điện tử. Cha tôi đi tìm kiếm khắp nơi để cuối […]