Tag: thất bại

Read More

Chấp nhận gục ngã để trở nên mạnh mẽ hơn

Một trong những phẩm chất được đánh giá cao ở con người là tính “kiên cường”, tuy nhiên nó được hiểu chưa hẳn đúng, nhiều người trong chúng ta uôn cố gắng tiến lên, không […]