Tag: tuổi 30

Read More

Chỉ còn ba mươi năm, để khắc tên với đời!

Tôi đã có những ước mơ vĩ đại, những kế hoạch lớn lao, nhưng dần tôi đã nhận ra tầm vóc của mình. Tôi không phải là vĩ nhân, và cũng không thể là kẻ […]