Tag: yêu bản thân

Read More

Muốn hạnh phúc, Hãy Yêu Bản Thân Trước Tiên

Tôi vốn rất không thích từ “hy sinh” với nghĩa là hy sinh thân mình vì ai đó, bởi cụm từ này nghe có gì đó không phải, kiểu như, ba mẹ sống kham khổ, […]