Đừng ngụy biện cho sự lười biếng của mình

Scroll down to content

Tôi luôn bảo tôi yêu văn, thích viết lách, nhưng mấy năm rồi tôi không viết.

Tôi bảo tôi yêu lập trình, thích làm sản phẩm, nhưng hai năm rồi tôi làm quản lý, xây dựng chương trình huấn luyện và suốt ngày phỏng vấn ứng viên.

Thực ra tôi vẫn đọc sách, bồi bổ kiến thức, mỗi ngày mỗi ít, nhưng vậy vẫn chưa đủ với một người luôn cố gắng làm việc mình thích, hơn là bị ép làm.

Tôi hay ngụy biện về gánh nặng cơm – áo – gạo – tiền đè lấp ước mơ. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy, bởi nếu vững tin, nếu đủ quyết tâm, thì hẳn giờ đây tôi đã có nhiều thứ vui vẻ để cho mọi người xem rồi.

Truyện ngắn đâu? App/website dự định viết đâu? Bài viết hướng dẫn lập trình đâu?

Cứ lần lữa mãi, có khi chẳng bao giờ làm được điều mình muốn làm.

Đừng ngụy biện nữa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: