Mỗi ngày luôn là một khởi đầu mới

Khi đã 36, gần 37, tôi mới nhận ra, tất cả mọi thứ đã xảy ra chỉ mới là những bước chân đầu tiên mà thôi. Bạn có thể thành công từ lúc 15 tuổi, có thể đến 40 mới thành công, cũng có thể bạn sẽ ngồi câu cá ở sông Vị đến tuổi 80 mới bắt đầu. Quan trọng là tâm thái của bạn, luôn luôn là một con người đầy nhiệt huyết, đầy hoài bão và luôn luôn sẵn sàng cho một khởi đầu mới.

Chợt nhớ lời Tử Nha: “Lão phu vẫn có thói quen câu cá bằng lưỡi thẳng không cần mồi, cá không cần phải cắn câu, nhưng đang đợi người có lòng sẽ tự động cắn câu !”.

Hoặc lời của Ninh Thích: “Nước trong leo lẻo, cá lượn giữa dòng; người đến triệu ta, ta cũng bằng lòng”.

Quân vương có đạo của quân vương. Thần tử cũng có đạo của thần tử vậy.

 

Sài Gòn, ngày 15 tháng 10 năm 2019.