Tag: khởi đầu

Read More

Tất cả chỉ mới là sự khởi đầu

Còn hơn hai tuần nữa thôi là đến ngày sinh nhật của tôi, tức là tôi đã tròn 37 tuổi, cái tuổi mà nhìn qua mọi người đã thấy ai cũng yên bề gia thất, […]