Tự vấn: Những điểm được và Chưa Được

Càng trưởng thành, càng nhận ra những điều làm mình vui:

  • Học, thực hành và chia sẻ là niềm vui lớn của mình
  • Đồng hành cùng với mọi người để giúp họ tự định hướng giải quyết vấn đề của họ là niềm vui lớn của mình
  • Sáng tạo, làm ra một thứ gì đó nhỏ nhỏ thôi cũng được luôn làm mình thấy vui + Nhu cầu giải thích cả thế giới là nhu cầu căn bản của mình
  • Trải nghiệm những biến thế khác nhau của một vấn đề / sự vật / sự việc luôn làm mình phấn khích
  • Mình thích sưu tầm (the collector)
  • Con người với mình là trung tâm

Và cũng nhận ra những điều mình làm chưa đúng:

  • Luôn cố làm người tốt, trong thực tế, bản thân tôi cũng có những “nhu cầu riêng”. Thực tế, phần “bad guy” cũng nên được tôn trọng như phần “nice guy” vậy.
  • Luôn “I me mine”, và bởi vậy thường chìm trong vòng luẩn quẩn
  • Vì động lực là tìm cách giúp cho người khác, hơn giúp cho mình, nên khi đạt được mục đích thì dừng lại không tiếp tục công việc đó, hoặc kỹ năng đó, khiến cho mình không thể đạt tới cảnh giới cao nhất trong một lĩnh vực nào đó
  • Ham trải nghiệm, nhưng lại tìm trải nghiệm nhỏ và dễ để vui hơn là tìm trải nghiệm lớn và xứng đáng để chơi

Đời đơn giản là những cuộc chơi, thế mà trong một thời gian rất dài cứ suy nghĩ là “sống là tư duy và đau khổ”.Cuộc sống luôn vui, mọi thứ đều là những cuộc chơi thú vị mà mình may mắn được trải nghiệm.

Thật bình an!

Sài Gòn, ngày 09 tháng 12 năm 2020