Quỹ ĐI học Cho COn

Ba mẹ thương con, chăm sóc con nhưng không thể theo con suốt cuộc đời. Một mặt ba mẹ chăm lo cho con bây giờ, một mặt phải lo cho tương lai của con, ba mẹ biết ai cũng phải tập cho con cái của mình tự lập, và ba mẹ cũng luôn làm như vậy, nhưng để có thể giúp con có một lực đẩy đủ tốt và để không phải chạy đà quá dài, ba mẹ phải xây dựng một quỹ đi học cho con, với mục tiêu trong hai mươi năm đầu của cuộc đời, con sẽ không phải quá lo lắng và vất vả, còn sau đó là tuỳ duyên.

Ba gọi quỹ đó là quỹ đi học cho MK với mục tiêu tích lỹ được 20 năm học phí và chi phí sống cơ bản cho con. Và ba sẽ bắt đầu từ hôm nay. Khoản tiền ba có sẵn thì để làm quỹ dùng phòng khi nguy cấp. Và từ nay ba sẽ không mua sắm vô độ nữa, thay vào đó để dành một ít tiền làm hành trang cho con và phòng ngừa rủi ro có thể xảy đến với ba mẹ và khi con một mình, con vẫn có thể có nguồn sống.

Quỹ đi học cho MK bắt đầu với 4 tháng học phí, và mục tiêu phải đạt được là 20 năm học phí, tức là 20*12 = 240 tháng học phí cho con. Nếu ba không bắt đầu tư bây giờ, ba sẽ không có cơ hội tích luỹ đủ 20 năm học phí cho con bởi ba bây giờ đã 38 rồi. Hai mươi năm đi làm nữa sẽ giúp cho ba có cơ hội tích luỹ đủ chừng ấy năm đi học cho con.

Ngoài chuyện lo cho con, ba đã có đủ công cụ để làm những điều ba thích, nên cũng không mong chờ gì hơn. Những thứ khác từ từ rồi sẽ có, không cần phải vội.

Hãy tập sao cho có được kỹ năng sinh tồn cơ bản, và sống vui nhé Mint, ba mẹ không mong gì hơn!

Sài Gòn, ngày 07 tháng 05 năm 2021