Tâm Viên, Ý Mã

Càng lúc càng thấm thía câu nói “làm gì cũng không nên đốt cháy giai đoạn” hay nói cách khác là “không có lối tắt cho thành công”.

Muốn đi xa thì phải đi từng bước thật chắc.

Bài học “Tâm viên, ý mã” nó hoàn toàn đúng cho mình. Ngày xưa mình thường không mê cách các bạn giỏi hơn nhưng học hành chậm rãi chăm chỉ, và mình chỉ thấy thông minh – lanh lợi mới là giỏi. GIờ thì thấm thía rồi, kiên trì – nhẫn nại mới là giỏi. Làm gì phải tập trung toàn tâm toàn ý cho nó mới lá giỏi.

May mắn thay, cũng như con khỉ già, trời nó hành cho mình đến khi tâm tĩnh trước mọi chuyện, hết tham lam nhiều, và không loay hoay với nhiều lựa chọn nữa. Chọn hướng đi, chọn con đường và kiên trì với nó. Có thể có nhiều thương đau trên hành trình đó, nhưng quả ngọt cũng đến với ta mỗi ngày.

Thành công nghĩa là đạt được mục đích mà mình lựa chọn. Với mình, mục tiêu chỉ đơn giản là đạt tới sự trưởng thành về tâm lý, hiểu mình – hiểu người, và phát huy tiềm năng của mình thông qua trải nghiệm. Mục tiêu thành công chỉ đơn giản là vậy, cứ đi rồi sẽ tới thôi!

Sài Gòn, ngày 28 tháng 05 năm 2021