Category: bàn luận

Read More

Nhìn Người

Tôi là một người cầu toàn, luôn cố gắng có đủ khiên giáp mới ra trận. Tôi là người chuyên về “build workforce” hơn là đi sales. Nhưng vì cái tâm trong sáng, nên tôi […]

Read More

“Sống”

Mình nghĩ rằng, ai cũng từng mong muốn lớn lên sẽ thành công, trở thành người hùng hoặc doanh nhân thành đạt các kiểu. Mình cũng từng mơ ước này kia. Nhưng tới tuổi này […]