Tag: cảm thông

Read More

Lăng Kính CUộc ĐỜi

Chúng ta luôn nhìn đời bằng lăng kính của bản thân mà không ngờ rằng đôi lúc chúng ta bị cận thị, loạn thị, loạn thị hoặc thậm chí là bị mù màu. Tôi có […]