Tag: chat voi mk

Read More

Trò chuyện với MK: Giá trị của lòng trung thực

MK ơi, khi lớn lên, con sẽ phải nhiều lần lựa chọn giữa việc giả dối để có kết quả “có lợi cho mình” (ba để trong ngoặc kép, bởi thực chất cái lợi này […]