Tag: là chính mình

Read More

Khác biệt VS. Đơn ĐỘC

#mk ơi, ba là một kẻ khiếm khuyết, có lối sống khá lạc loài, tự cô lập mình và luôn khiến mình cô độc, và vì vậy con sẽ thiệt thòi rất nhiều bởi lối […]

Read More

“Sống”

Mình nghĩ rằng, ai cũng từng mong muốn lớn lên sẽ thành công, trở thành người hùng hoặc doanh nhân thành đạt các kiểu. Mình cũng từng mơ ước này kia. Nhưng tới tuổi này […]