Tag: vietnam

Read More

Vài SUy Nghĩ về Tình hình Dịch Bệnh Covid19 ở VN lúc này.

Trước hết hãy nhìn vào một vài con số thống kê từ các trang báo lớn của Việt Nam và thế giới. Tôi không phải là chuyên gia, nhưng nhìn vao các con số vẫn […]