Tôi sẽ “mở” hơn với thế giới lập trình

Nhưng, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ chú tâm nhiều hơn đến thế giới “nguồn mở” (open source), và sẽ học tập cũng như xây dựng các phần mềm cho cộng đồng và cho riêng mình từ những công nghệ “mở”. Sự lựa chọn này bắt nguồn từ sự phát triển với tốc độ rất nhanh của thế giới “mã nguồn mở”, họ luôn đi trước trong các xu hướng công nghệ, và họ không giới hạn khả năng tự do sáng tạo.

Mọi người thường biết tôi thông qua bài viết về C#, .NET và ASP.NET MVC. Vâng, tôi là một lập trình viên .NET, tuy nhiên, không phải tôi chỉ lập trình .NET từ xưa đến giờ. Tôi đã làm việc với VB6, Flex, ActionScript, Java ở những dự án thực thụ. Còn lại, tôi cũng đã từng “chơi” chút chút với Python, Scala và PHP…

.NET, C# và ASP.NET MVC vẫn tiếp tục được tôi đầu tư, bởi tôi luôn mong muốn có đủ năng lực để xây dựng những ứng dụng dành cho enterprise, và vì tôi yêu C#, Visual Studio và sự phong phú của thế giới .NET mà Microsoft đã cố tâm gây dựng.

Nhưng, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ chú tâm nhiều hơn đến thế giới “nguồn mở” (open source), và sẽ học tập cũng như xây dựng các phần mềm cho cộng đồng và cho riêng mình từ những công nghệ “mở”. Sự lựa chọn này bắt nguồn từ sự phát triển với tốc độ rất nhanh của thế giới “mã nguồn mở”, họ luôn đi trước trong các xu hướng công nghệ, và họ không giới hạn khả năng tự do sáng tạo. Và quan trọng hơn, với cộng đồng lập trình nguồn mở, sự “cho đi” là một tiêu chí quan trọng để đánh giá khả năng của một lập trình viên.

Tôi đã tâm nguyện sẽ học và sẻ chia tất cả, tại sao tôi không sẻ chia từ bây giờ?

Kế hoạch của tôi là gì, tôi xin giữ cho mình, nhưng nếu bạn có thời gian theo dõi blog của tôi và Jou Lập trình, bạn sẽ thấy được tiến triển của tôi.

Happy coding!